Quiz background image

Bier en gezondheid

Matige bierconsumptie heeft een positief effect op de gezondheid

Bier heeft effect op de gezondheid. Nog lang niet alle gezondheidseffecten zijn uitgebreid wetenschappelijk onderzocht, maar één ding is duidelijk: overmatige alcoholconsumptie heeft schadelijke gevolgen.

Aan de andere kant kan matige en regelmatige bierconsumptie ook positieve effecten hebben op de gezondheid. De positieve effecten worden veroorzaakt door de alcohol. Andere alcoholhoudende dranken hebben dus een vergelijkbare uitwerking. In het algemeen zijn de positieve effecten van matige bierconsumptie groter dan de negatieve effecten, maar dit is per persoon verschillend.

Levensverwachting

Volwassenen die matig bier drinken, lopen minder risico om voortijdig te overlijden dan geheelonthouders en zware drinkers. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verband tussen alcoholconsumptie en levensverwachting een zogenaamde J-curve vertoont. Mensen die matig bier drinken hebben 20% minder kans om voortijdig te overlijden dan geheelonthouders.

 Bron: Di Castelnuovo et al, Arch of Internal Medicine 2006
Uit: Matige alcoholconsumptie positief voor de gezondheid (SAR 2012)

Hart- en vaatziekten

Het verlaagde risico op overlijden wordt voor een groot deel veroorzaakt door het gunstige effect van alcohol op hart en bloedvaten. Mensen die matig bier consumeren, hebben 20% tot 30% minder kans op hart- en vaatziekten dan mensen die niet drinken. Bij meer dan matige bierconsumptie neemt het risico juist toe. Dit risico vertoont een zelfde soort J-curve als bovenstaande. Een gezond gewicht, voldoende beweging en een matig gebruik van zout verkleinen de kans op hart- en vaatziekten eveneens. Een gezonde levensstijl draagt bovendien ook bij aan een kleinere kans op diabetes type 2 en kanker.

Diabetes type 2

Matige bierconsumptie kan ook het risico op diabetes type 2 (suikerziekte) met zo’n 30% verlagen. Ook hier zien we weer de J-vormige relatie. En ook hier neemt het risico bij méér dan matige bierconsumptie toe.

Dementie

Hoewel het verband tussen matige bierconsumptie en dementie minder uitgebreid is onderzocht, zijn er duidelijke aanwijzingen dat matige bierconsumptie kan zorgen voor zo’n 40% minder kans op het krijgen van dementie.

Borstkanker

Bierconsumptie verhoogt het risico op borstkanker. Dit geldt al vanaf het eerste glas. Het risico dat een Nederlandse vrouw voor haar 75e jaar borstkanker krijgt is 8,8%. Als zij dagelijks een glas bier drinkt, stijgt dit risico naar 9,5%. Bij elk glas meer per dag neemt het risico met een zelfde hoeveelheid toe. Daarom is alcoholconsumptie vooral een aandachtspunt voor vrouwen met een verhoogd risico op borstkanker. Dit is het geval wanneer er borstkanker in de familie voorkomt of voor vrouwen die een hormoontherapie ondergaan. Andere factoren die van invloed zijn op het krijgen van borstkanker, zijn leeftijd bij de eerste menstruatie en zwangerschap, het aantal zwangerschappen, de duur van de borstvoedingsperiode en de hoeveelheid lichaamsbeweging.

Kanker in het mond- en halsgebied

Matige bierconsumptie verhoogt het risico op kanker in de mondholte, keel en slokdarm. Vaak gaat het hier om mensen die niet alleen drinken, maar ook roken. Het lijkt erop dat alcohol er voor zorgt dat de kankerverwekkende stoffen uit sigaretten beter in de cellen kunnen doordringen.

Gezondheidsraad advies

Op basis van o.a. bovenstaande wetenschappelijke informatie is de Gezondheidsraad tot het volgende advies gekomen: Volwassenen die gewend zijn alcoholhoudende drank te consumeren, wordt aanbevolen deze consumptie te beperken tot 2 standaardglazen per dag voor mannen en voor vrouwen 1 standaardglas per dag.

Bron: Kennisinstituut Bier